Jednogodišnja škola tenisa za djecu od 7-12 godina

Program "Jednogodišnja škola tenisa za djecu od 7-12 godina" je učinkovit način upoznavanja polaznika sa tenisom kao sportom, ali i kako se na zanimljiv i aktivan način zabavljati, a pritom i savladavati tenisku tehniku koristeći dodatnu opremu (male rekete, mekane i spužvaste loptice, niske mreže, te ostala pomagala). Tenis je i igra, sa ovakvim načinom prezentiranja tenisa polaznici brzo uče igrati tenis i uživaju u igri. Ovaj program je idealan način za učenje tenisa i stvaranje baze za budući razvoj tehnike. Uz navedeno moguće je i izdvajanje nadarenijih polaznika uz pristanak roditelja polaznika za daljnje prednatjecateljske i natjecateljske programe. Verificirani program "Jednogodišnja škola tenisa za djecu 7-12 godina" namjenjena je djecu početnike i djecu sa slabim znanjem teniske igre. Prije početka programa djeca-polaznici će biti pozvani na testiranje zbog utvrđivanja inicijalnog stanja i motoričkih sposobnosti polaznika.


BROJ SATI PROGRAMA:60 sati
BROJ SATI TJEDNO:2X tjedno
TRAJANJE SATA:60 minuta
BROJ POLAZNIKA U GRUPI:do 6 polaznika
OPREMA:nakon uplaćene upisnine i 1. rate polaznik dobiva majicu od kluba
MJESTO ODRŽAVANJA:lokacije za trening teniskog kluba "Tennis team Cerezin"
UPISNINA:100,00 Kn sa PDV-om
CIJENA PROGRAMA:cijene

1. OPĆI UVJETI I ODREDBE

 1. Opći uvjeti ugovora o upisu u plan i program "Jednogodišnje škole tenisa za djecu od 7- 12 godina" obavezni su za potpisnike u smislu odredbi Zakona o obveznim odnosima.
 2. Polaznik se obvezuje da će školarinu uplaćivati u mjesečnim obrocima (upisnina + 8 obroka) ili odjedanput prilikom upisa. U slučaju nepravovremenog plaćanja Tenis klub "Tennis team Cerezin" ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu.
 3. Cijena programa i mjesečnih obroka je izražena u kunama.
 4. PDV je uračunat u cijenu.
 5. Prilikom upisa polaznik uplaćuje upisninu. Uplatnice za preostale obroke dostavljaju se poštom ili na treningu polazniku sa dospijećem plaćanja do 5-og dana u mjesecu za taj mjesec. U slučaju nepravovremenog plaćanja troškove pismene opomene snosi korisnik usluge.
 6. Izostanci zbog putovanja, bolesti i drugih situacija ne izostavljaju plačanje i ne umanjuju mjesečne obroke, ali omogućavaju odradu ako je to moguće prilagoditi u rasporedu.
 7. Cijena završnog natjecanja, diploma, medalja i prigodnih poklona je uračunata u cijenu.

2. POPUSTI

 1. Za polaznika koji prilikom upisa uplati odjednom cjelokupni iznos odobrava se popust od 8%. "Tennis team Cerezin" odobrava popust od 5% za održavanje programa u jutarnjim terminima zaključno sa 16.00 sati.
 2. Obiteljima iz kojih dvoje ili više članova istovremeno polaze program odobrava se popust od 20% od pune cijene programa na drugog i svakog slijedećeg polaznika. Članovi obitelji koji mogu koristiti obiteljski popust su roditelji i djeca koji žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno koji žive na zajedničkoj adresi.

3. RASKID UGOVORA

 1. U slučaju da polaznik ne uplati dva obroka školarine "Tennis team Cerezin" zadržava pravo ispisa polaznika.
 2. Ukoliko polaznik više od mjesec dana ne dolazi na treninge bez navođenja razloga i ne odgovara na pokušaj uspostavljanja kontakta odgovorne osobe sa polaznikom, Tenis klub "Tennis team Cerezin" će ispisati polaznika, a ugovor smatrati raskinutim. U tom slučaju polaznik/roditelj je dužan platiti školarinu do odluke o ispisu.
 3. Polaznik/roditelj može zatražiti raskid ugovora i ispis isključivo pisanim putem. U tom slučaju polaznik/roditelj je dužan platiti školarinu za sve mjesece do podnošenja zahtjeva za ispis.
 4. Kao dan ispisa uzima se u obzir primitak zamolbe kod trenera ili datum preuzimanja zamolbe na pošti ako je zamolba poslana putem pošte na adresu Tenis kluba "Tennis team Cerezin".
 5. Polazniku će se odobriti ispis iz programa ako to želi i bit će oslobođen plačanja daljnjih obroka školarina u slučaju:
  • bolovanja dužeg od mjesec dana, što se dokazuje preslikom rješenja o bolovanju
  • promjena mjesta boravka (izvan Zagreba) što se dokazuje potvrdom o odjavi boravka.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. U ovom su Ugovoru suglasnošću ugovornih strana upisani i osobni podaci ugovornih strana koji su Zakonom zaštićeni kao povjerljivi i tajni. Tenis klub "Tennis team Cerezin" je dužan s tim podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka za koje je saznao u poslovanju sa klijentima i ovlašten ih je koristiti u svojim poslovnim evidencijama uz odgovarajuće osiguranje povjerljivosti postupanja.Osobni podaci ugovornih strana mogu se unositi u dokumentaciju koja nastaje radi realizacije prava i obveza iz ovog Ugovora.
 2. Roditelji djece/polaznika programa mogu dobiti potrebne obavijesti o radu, uspjehu i pohađanja programa kod trenera.
 3. Tenis klub "Tennis team Cerezin" pridržava pravo promjene rasporeda (što podrazumjeva vrijeme i trenera), s tim da se obvezuje javiti polazniku svaku promjenu u predviđenom rasporedu.
 4. Potpisom ovih Općih uvjeta polaznik, odnosno roditelj, se obvezuje da će se u prostorima tenis kluba "Tennis team Cerezin" korektno ponašati i pridržavati kućnog reda, te da će paziti na inventar tenis kluba "Tennis team Cerezin", a u protivnom će snositi materijalnu i prekršajnu odgovornost.
 5. Ugovor se sastavlja u tri istovjetna primjerka od kojih polaznik zadržava jedan primjerak, a tenis klub "Tennis team Cerezin" dva primjerka.

 6. Sponzori:

  Anthelios Kraš Babolat Play and stay! Dućan športske opreme - Sportivo